Skip to main content

FAQ

SORU 1: ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA VE YTÜ OBS ŞİFRE İŞLEMLERİ

SORU 2: TRANSKRİPT VE ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALABİLİRİM?

Tüm öğrencilerimiz e-devlet üzerinden öğrenci belgesi ve transkript alabilirler.

Gerekli durumlarda Fakülte Dekanlığı'na şahsen müracaat ederek te öğrenci belgesi ve transkript talebinde bulunulabilir.

gidf@yildiz.edu.tr adresine “@yildiz.edu.tr” uzantılı e-posta adresiniz üzerinden kimliğinizin taranmış halini ekleyerek belge talebinde bulunabilirsiniz.

Mezun öğrencilerimizin belge taleplerini ytumezun@yildiz.edu.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

E-devlet üzerinden aldığınız öğrenci belgesi üzerinde disiplin cezası almadığınıza dair bilgiye yer verilmemiş ise Fakülte Sekreterliği’nin ilgili birim personeline başvurarak öğrenci belgesi talep edebilirsiniz, talep ettiğiniz bilgi verilen öğrenci belgenizde yazmaktadır.

SORU 3: ÖĞRETİM PLANINA NASIL ERİŞEBİLİRİM? ÖNKOŞULLU DERSLER NELERDİR?

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne ait 4 yıllık öğretim planına ve tüm derslere ait ayrıntılı içeriğe aşağıda linki verilen bölüme ait Bologna sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=141&aid=36

Öğretim planındaki bazı dersler ön koşulludur, yani dersin alınabilmesi için öncesinde başka derslerin başarı ile tamamlanması şartı bulunur. Ön koşullu dersler ve bağlı olduğu dersler Bologna sayfasındaki öğretim planında bulunabilir.

SORU 4: MAZERET VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NEDİR?

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

SORU 5: HANGİ DERSLER İNGİLİZCE OLARAK AÇILMAKTADIR? TOPLAM KAÇ TANE İNGİLİZCE DERS ALMALIYIM?

Dili İngilizce olarak açılan dersler her dönem başında bölüm internet sayfasında ilan edilen ders programında belirtilmektedir. Her öğrenci mezuniyet şartı olarak öğretim planındaki toplam kredinin en az %30’u kadar İngilizce ders almak zorundadır. Öğrencilerin aldığı ve alması gereken İngilizce ders kredilerine ait bilgiler öğrenci tarafından otomasyon sisteminden de takip edilebilmektedir.  

SORU 6: İKİ FARKLI DERSİN SINAVI ÇAKIŞTIĞINDA NE YAPMALIYIM?

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

SORU 7: PROJE VE BİTİRME TEZLERİNİN TESLİMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Proje ve Bitirme tezleri, bölüm web sayfasın formlar bölümünde yer alan Tez şablonuna uygun biçimde hazırlanır. Proje ve tezlerin son teslim tarihi, bölüm web sayfasında ilan edilir. Yarıyıl sonunda, danışman öğretim üyesinin onayından sonra bölüm web sayfasında formlar bölümünde yer alan tez teslim formu ile birlikte bölüme teslim edilir. Araştırma projesi ve Tasarım projelerinde çalışma yalnızca danışman öğretim üyesine teslim edilir. Bitirme tezlerinde ise danışman öğretim üyesi ve bölüme çalışmanın birer nüshası teslim edilir.

SORU 8: YAZ OKULUNDA NASIL DERS ALABİLİRİM?

Yaz okulunda açılan derslerin ilanı ve kayıtlar ile ilgili tarihler YTU öğrenci işleri sayfasında yayınlanan “Akademik Takvim” de ilan edilir. Öğrenciler, kendi bölümleri ya da diğer YTU bölümlerinde açılan yaz okulu derslerine kayıt için dilekçe ile bölüme başvurur.

YTÜ öğrencileri, üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alabilirler. Diğer kurumlardan ders alabilmek için öğrencinin ders kayıt öncesi bölümüne başvurması ve ders alma talebini onaylatması gerekir. Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur.

Öğrenciler yaz okulu ile ilgili hususlarda YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi”ne tabidir.

SORU 9: ERASMUS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında, YTU Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümünün ikili anlaşması bulunana pek çok yabancı üniversitede öğrenim sürelerinin bir bölümünün tamamlayabilir. Erasmus programı ile ilgili tarihler, her yıl YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmekte ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünde yayınlanmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünden ulaşılabilir.

Üniversite Erasmus sayfası için tıklayınız.

SORU 10: LİSANS EĞİTİMİM BİTTİĞİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM ETMEK İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Öğrenciler Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden başarı ile mezun olduktan sonra, eğitim hayatlarına Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri mühendisliği yüksek lisans programı ile devam edebilirler. YTU Fen bilimleri Enstitüsü Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri mühendisliği yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmek için öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.5/4.0 olmalıdır. Ayrıca öğrencilerin ALES sınavına ve bir yabancı dil sınavına girmiş olmaları gereklidir. Başvuru tarihleri her yıl YTU Fen bilimleri Enstitüsü web sitesinde yer alan lisans üstü akademik takvimde ilan edilmektedir. Lisans üstü eğitim kayıt ve kabul koşullarına YTU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161221-4.htm

Ayrıca, tüm lisans üstü başvurular ve diğer süreçler ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Fen bilimleri Enstitüsü web sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşılabilir.

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/Sol-Menü/Genel-Sıkça-Sorulan-Sorular/337

SORU 11: YTÜ LİSANSÜSTÜ “SHINING STAR PROGRAMI”NIN BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

2023/2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Üniversitemizde faaliyete geçirilecek olan, lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans programından ders alabilecekleri ve mezun olmaları durumunda, sınavsız kontenjan dışı tezli yüksek lisans programına kayıt olabilecekleri "Shining Star Programı"nın şartları aşağıdaki gibidir;
• Programa en erken lisans öğreniminin beşinci yarıyılının başında olan Üniversitemiz öğrencileri başvurabilir.
• Başvuru sırasında, başvurduğu yarıyıla kadar eğitim planında olan tüm derslerden başarılı olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
• Başvurular ders kayıt tarihlerinde Bölüm/Program Başkanlıklarına yazılı olarak yapılır ve kayıtlı oldukları Bölüm/Program Kurulu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ve ders almak istediği Enstitü’nün Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü düzeyde ders alınabilir.
• Lisans öğrenimi sonunda, Tezli Yüksek Lisans programına geçişin yapılabilmesi için, lisans öğrenimi sırasında en az 5 Lisansüstü dersinden CB veya üzeri bir not ile başarılı olunması ve bu derslerin lisans AGNO’suna katılmamış olması gerekmektedir.
• Öğrencinin başvurmak istediği Tezli Yüksek Lisans programına başvuru için, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu bölümlerden mezun olunması gerekmektedir.

SORU 12: MEZUNİYET SINAVINA GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR?

Atölye ve Uzakyol stajları ile ilgili sıkça sorulan sorulara bu link'ten ulaşabilirsiniz.

SORU 13: MEZUNİYET SINAVINA GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR?

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Mezuniyet sınavı başvuru tarihleri YTU öğrenci işleri sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilmektedir.

Uzakyol Stajını yapmamış ve 1 dersi kalmış öğrenciler "YTÜ Mezuniyet Sınavı ile ilgili Esaslar" ı sağlamak koşulu ile mezuniyet sınavına girebilirler. Uzakyol Stajı 1 (bir) ders olarak değerlendirilecektir. 

Başvurular; dilekçe ve transkript ile birlikte bölüme e-posta (gmim@yildiz.edu.tr) ile veya şahsen başvurarak gerçekleştirilecektir.

                                                                                     YTÜ MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

  • Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
  • Mezuniyet sınavına başvuru, Öğrenci dersi daha önce sürekli olarak hangi dilde almış (ders Türkçe olarak alınmış ise Türkçe, İngilizce olarak alınmış ise İngilizce) ise sistem başvuru sırasında dersin dilini  belirtmeli.  Ancak ders, farklı dönemlerde farklı dillerde alınmış ise öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında kendisi tercih eder. (09.11.2017 gün ve 2017/07-13 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
  • Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)
  • Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
  • Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.
  • Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
  • Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
  • Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.
  • Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.
  • Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.